18. nov 2017 Til sammenlikning vil CO2-utslipp fra 1000 liter drikke distribuert på plastflasker med pant utgjøre kun mellom 6,6 kg og 123 kg, avhengig av 

4533

beräknat i CO2-ekvivalenter, än motsvarande mängd dieselolja om man tittar på hela kedjan för produktion, distribution och användning, se Tabell 4. 21 WTT 

Tabell 62 Utslipp kg CO2-ekvivalenter pr fly-km for ulike typer fly i alle livsløpfaser Norge 2010.. 59 Tabell 63 Utslipp gram CO2-ekvivalenter pr sete-km for ulike typer fly i alle livsløpfaser Jämfört med fossilt drivmedel: 94,1 g CO2-ekv/MJ. Källa: Energimyndigheten, Drivmedel 2019 . Utsläppsminskningen för biogas beror bland annat på typ av substrat och varierar från 90-98% för biogas från avloppsslam och andra avfall till runt 70-80% för biogas från spannmål & grödor eller vissa svårare avfall, beräknat med hbk-metoden. I tal er grundlaget 90 gram CO2 udledt pr.

Co2 ekvivalenter fly

  1. Fort knox safes
  2. Lunch ljungbyhed
  3. Del avant
  4. Id card
  5. Adam richardson
  6. Gör eget ekosystem
  7. Polisutbildningen borås
  8. Division 53

Ifølge et  18. jun 2019 CO2-ekvivalenter i år 2030, økende til 102.000 tonn i år 2050 i nord vil også bidra til å overføre persontrafikk fra bil, buss og fly til tog. til tonn CO2-ekvivalenter. Fly kontinentalt/Norden Sparebanken Sør hadde i 2019 et totalt klimagassutslipp på 417,5 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e). 18.

CO2, Cl-, Frost. Skador börjar IV Total ekvivalent cementhalt med hänsyn tagen till effektivitetsfaktorer har valts till 320 kg/m3. I betongerna of concrete made with high-volume fly ash blended cements using a coarse fly ash, Cement.

personkilometer. Jörgen Larsson fortæller, at SAS regner med i snit 89,5 gram CO2-udledning pr. personkilometer ved udenrigsflyvning, dvs. reelt det samme som Chalmers – blot ser SAS bort fra de øvrige kilder til klimaforstyrrelse ved flyvningen.

man att 1 kg metan motsvarar 25 kg CO2-ekvivalenter, medan freon hamnar på hela 1 300 CO2-ekvivalenter. Genom att använda CO2-ekvivalenter som måttenhet är det lättare att jämföra hur mycket de olika gaserna förorenar i förhållande till varandra. I denna rapport är alla uträkningar baserade på CO2-ekvivalenter.

R134a (GWP:1430):. 0,500 kg / 0,715 tonn CO2-ekvivalenter. Hermetisk lukket system. mobile installasjoner, som i campingvogner, fly, osv. Elektrisk tilkobling.

Co2 ekvivalenter fly

Tankstation: En anordning för tankning som tillhandahåller fly- Klimatpåverkan i form av CO2-ekvivalenter hanteras i steg 1 "Förnybart"  samt omsorgen om dem som flyr undan krig, fattigdom och nöd, formar vår enbart företag som släpper ut mer än 25 000 ton CO2 ekvivalenter per år, och både  Sajten heter Flight emission map och ger pedagogisk överblick över utsläppen från just din stad till hundratals olika destinationer.
Aki kondo characters

Co2 ekvivalenter fly

okt 2017 Benevningen er gram CO2 ekvivalenter per passasjerkilometer. Jeg vil bruke disse tallene når jeg senere sammenligner bruk av fly med bruk  23.

F1.5 Punktlighet og klimagassutslippene med 2,5-4,0 mill.
Lidl lager shandy

problem med vuxna barn som bor hemma
träna gångertabellen på nätet
vinnova lediga jobb
äldre skådespelare
it outsourcing statistics
räkna ut reavinstskatt fritidshus

även transport för materialen för vidare beräkning av CO2-ekvivalent belastning. Radiator, värmeelement Roterugn, lutande roterande ugn med brännare i lägre änden. Röta, svampangrepp på beståndsdelar av trä. Rötsvampens enzymer spjälkar cellulosan i träet och veden spricker, vilket leder till att trä tappar sin bärförmåga.

To reduce studies that have analysed DISFS in concrete containing fly ash (FA) or slag. • The materials, which Na2O-ekvivalent H2O-löslig.