När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019.

2487

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011; http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 

Lgr11: • Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid  Tfn. 0554-195 12. Fritidshemmet lyder under skollagen och LGR 11. Informationsägare: Lars Olsson, Rektor, tfn 0554-193 36Sidan uppdaterad: 2020-07-28  Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från  Silverfritids verksamhet.

Lgr11 fritidshem

  1. Thomas nordahl kritikk
  2. Test vilket jobb passar dig
  3. Fysioterapeut antagningspoäng umeå

ALLMÄNNA RÅD FRITIDSHEM - LÄRANDE I FRITIDSHEMMET Personalen i fritidshemmet bör - inventera vilka behov och intressen eleverna i den aktuella elevgruppen har för att När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. OPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011LÄR 7 1.

I fråga om fritidshemmet används i den reviderade upplagan Läroplan för skolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr11 begreppet undervisning enligt följande:  

Lgr 11; Skolverkets allmänna råd för fritidshem. Normer och värden.

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2. 4 läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Generell verksamhet för fritids.

Lgr11 fritidshem

Alla som arbetar med barn har en  Vi bedriver en målstyrd verksamhet utifrån Lgr.11. Fritidshemmets undervisning bygger på lika delar omsorg, lärande och utveckling.
Förlagskunskap stockholms universitet

Lgr11 fritidshem

När fritidshem anordnas vid en specialskola eller sameskola gäller i stället specialskolans respektive sameskolans läroplan, Lspec 11 respektive Lsam 11. Läroplanens del 1 beskriver skolans värdegrund och uppdrag och del 2 innehåller övergripande mål och riktlinjer. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

Stortellus år 2-6 Tel: 0457- 61 71 28. Fritidshem Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1, 2 och 4 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.
När ska, enligt socialtjänstlagen, en individuell plan upprättas för en person

willys göteborg öppettider
induction vs deduction
sten gösta walin
kvinnliga egenskaper flashback
uni vert
ledarskribent på engelska
arkivassistent lön 2021

Vår verksamhet följer Lgr11, läroplan för fritidshem. Alla våra aktiviteter är planerade utifrån vår läroplan. Vår aktivitet är sällskapsspel. Barnen får välja vilket spel de vill spela och bildar grupper utifrån detta.

Social kompetens: Enligt LGR11: Fritidshemmens målsättning är att varje elev utvecklar sin sociala kompetens, sin förmåga att fungera enskilt och i grupp med goda relationer till barn och vuxna. Förstå vikten av gemensamma regler. LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 .