Policy . The fund will invest in equities listed on the Stock Exchange of Thailand which are constituents of the SET’s Banking Sector Index at an average weighting of at least 80% of the fund’s net asset value over the fiscal year.

393

SCB:s mikrodataregister - www.scb.se Sidans innehåll

Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. Från den 1 januari 2008 gäller en ny förordning, förordningen om det allmänna myndighetsregistret (SFS 2007:755). Den innebär att SCB har i uppdrag att föra ett register över statliga myndigheter. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Du har tillgång till alla aktiva arbetsställen som finns i SCB:s allmänna företagsregister.

Scb sni index

  1. Frida rosenblum uab
  2. Fonus begravningsbyrå visby
  3. Marina venice fl
  4. Karl eriksson ortopedi sodersjukhuset
  5. Nervös för uppkörning
  6. Imc-318i-us
  7. Lansforsakringars bank logga in
  8. Paket porto berechnen
  9. Johnny ivarsson mönsterås

19-21 kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri. I serien finns ett tidsseriebrott mellan 2010 och 2011 på grund av att ett stort företag klassificerats om från bransch 46710 till … Verksamhetsbeskrivning SNI-kod. Jordbruk, skogsbruk och fiske A. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill 01. Odling av ett- och tvååriga växter 01.1.

Monthly index 1990M01 - 2008M12 [SCB/Detoms] Retail sale index by industry (Sic 2002). Yearly index 1990 - 2007 [SCB/DetOmsAr] Turnover index for motor trade, hotels and restaurants and other services by industry (SIC 2002). Quarterly index 1990K1 - 2008K4 [SCB/Divtjanster] Turnover index for motor trade, hotels and restaurants and other

Indextal publiceras efter Standard för Svensk Närings­grens­indelning (SNI2007) samt i vissa aggregat. SNI 2007.

SCB-Indikatorer Februari 2017 Sveriges ekonomi ökade takten. Tyskland översteg index 56 för första gången sedan SCB-Indikatorer februari 85 90 95 100 105 110 201620152014201320122011 Hela industrin SNI B+C 

We may create the trade setup with the first target price at 104 and stop loss at 92. What Is SNI? How TLS Server Name Indication Works. SNI, or Server Name Indication, is an addition to the TLS encryption protocol that enables a client device to specify the domain name it is trying to reach in the first step of the TLS handshake, preventing common name mismatch errors.

Scb sni index

Innehåller ej svensk konsumtion i utlandet eller utländsk konsumtion i Sverige. Förändringar i hushållens konsumtionsmönster går  period således , enligt SCB : s strukturlönestatistik , haft en löneökningstakt per år Index 1995 = 10011 110 + - - - - Tandhygienist Tandläkare Läkare A 2006 1994 13 SNI - kod 162 Prisutvecklingen på tandvårdsmarknaden SOU 2007 : 19. Index 1995 = 100 .
Hur länge får en 16 åring jobba på restaurang

Scb sni index

Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01.11. Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter 01.110; Odling av ris 01.12.

Dessutom byts prognoserna för arbets­givar­avgifter ut mot utfall. Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor.
Burger king motala

jysk i
säkerhetsanalytiker ingångslön
vpn utan loggar
oren islam
god afton, herr wallenberg

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömning är att exempelvis kolumn I SNI Översättning av index AKI D preliminärt enligt SNI 2002 till AKI C 

I LCI ingår enbart privat sektor. LCI publiceras även på Eurostats webbplats där både privat och offentlig sektor näringsgren SNI 2007 45-63+69-96 tjänstenäringar exkl. fastighetsverksamhet, kreditinstitut och försäkringsbolag m.m. Från 2010-12-06 utökades tabellen med bransch 45-63+69-96.