11. Kontrollplan enligt PBL. Innebörden av Boverkets nya vägledning. Mats Sjökvist, byggnadsingenjör Boverket Ingela Folkesson, byggnadsingenjör Boverket Annika Lindström, byggnadsingenjör Boverket.

8875

Information om kontrollplan för rivning av mindre byggnader: Mallen är utformad för att kunna användas vid rivning av mindre byggnader där kontrollansvarig inte krävs. Inventering av material i byggnaden skall göras inför rivningsarbetet.

Fyll i uppgift om fastighetsbeteckning, datum, ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt entreprenör. 2. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt. Kontrollplan. En kontrollplan krävs för samtliga anmälningspliktiga och lovpliktiga åtgärder.

Kontrollplan pbl avfall

  1. Sony lund career
  2. Kalles klattertrad
  3. Olika sorters argument
  4. Akutmottagningar västra götaland
  5. Bli av med träningsvärk

- spis. B. Återvinningscentral. Miljöfarligt avfall. - kvicksilver.

En kontrollplan ska bland annat innehålla uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till. För att få fram dessa uppgifter behöver byggherren göra en materialinventering av byggnaden. Om byggherren inte själv har goda kunskaper och erfarenheter inom området bör någon anlitas som har sådan kompetens för att utföra inventeringen. Inventeringen bör genomföras på plats. Dett…

Reglerna syftar till ökad återanvändning av bygg- och rivningsmaterial, ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall samt till ett gott omhändertagande av farligt avfall. Vad är en kontrollplan, PBL 10:6?

PBL). Vad som krävs för att de tekniska egenskapskraven ska anses uppfyllda meddelas i 3 kap. plan- och byggförordningen, PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas. Se nedan för exempel: ”Att åtgärden följer givet bygglov” ”Att byggfukt torkas ut innan det byggs in”

Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan  Kontrollplanen ska redogöra för de kontroller som behöver utföras för att säkerställa kvaliteten i det du ska bygga. Den ska beskriva vem som ska utföra kontrollen,  arbeten som kräver bygglov eller anmälan behöver det finnas en kontrollplan. kan planen behöva innehålla en beskrivning av hur farligt avfall ska hanteras. Syftet är att underlätta för kontrollansvariga (KA) att ta fram en kontrollplan med de ingående delar som krävs enligt PBL. Det ifyllda exemplet är ett förslag på hur  6 § plan och bygglagen (PBL) ska det finnas en kontrollplan för de flesta hjälpa till med inventeringen av både farligt avfall och annat avfall.

Kontrollplan pbl avfall

1(1). Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Vitvaror. - Kyl/frys. - spis. B. Återvinningscentral. Miljöfarligt avfall. - kvicksilver.
Lediga jobb orebro platsbanken

Kontrollplan pbl avfall

2. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt.

6. hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand. Det här är ett exempel på ett förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL), som byggherren/den sökande kan göra själv i enkla ärenden där det inte behövs en Avfallshantering.
Devops developer resume

jensens marina
förändring procent excel
lon efter skatt skatteverket
ornitolog
nar blev barnet till
stora depressionen orsak

10:18 PBL: BH ska senast vid det tekniska samrådet lämna 1. ett förslag till kontrollplan samt 2. de tekniska handlingar som… krävs för att BN ska kunna pröva frågan om startbesked. 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan-om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt (PBL/BBR/EKS)

10:18 PBL: BH ska senast vid det tekniska samrådet lämna 1. ett förslag till kontrollplan samt 2. de tekniska handlingar som… krävs för att BN ska kunna pröva frågan om startbesked. 10.23 PBL: Startbesked med fastställd kontrollplan-om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt (PBL/BBR/EKS) Många byggarbeten som innefattar rivningsåtgärder kräver antingen rivningslov, bygglov eller anmälan till byggnadsnämnden.