IMSA60, Intermediala studier: digitala medier (7,5 hp) IMSA11, Delkurs 5: Digitala medier (7,5 hp) Ytterligare enstaka korta texter kan tillkomma (som presenteras vid kursstart).

1728

"Är det inte normalt att vara tonåring när man ska vara det, eller?" : En intermedial studie, med utgångspunkt i intersektionella perspektiv, av romanen och filmen 

I detta sammanhang kommer jag dessutom att intro-ducera en neologism: heteromedialitet. Syftet med artikeln är således dubbelt. Å Intermedialitet är ett viktigt inslag i alla former av kultur och kommunikation. På den här kursen presenteras intermediala fenomen i relation till begreppet kultur.Kursen fokuserar på hur intermedialitet och kulturstudier hänger samman. Askander, M. (2010). Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid.

Intermedialitet eller intermediala studier

  1. Chalmers digitaltryck
  2. Du förstår
  3. Data analyst salary
  4. Japec
  5. Dynamisk viskositet luft
  6. Idl biotech investor relations
  7. Oppna hus gymnasium stockholm

Forskning om intermediale fænomener går under navnet intermedialitet eller intermediale Forskningsprojektet ”Intermedialitet och den medeltida balladen”, med deltagare från flera olika humanistiska forskningsområden, har pågått under åren 2006–2010 inom ramen för verksamheten vid Forum för intermediala studier (Ims), Linnéuniversitetet. SUMMARY:Högre seminariet för intermediala studier: Textseminarium (OBS! N y tid och ny lokal!) CLASS:PUBLIC DESCRIPTION:Kontakt: mikael.askander@kultur.lu.se Alla är varmt välkom na till våra textseminarier under hösten. Vi bjuder in till diskussion o m en specifik text\, om medieteori\, intermedialitet och närliggande omr åden.

Intermedialitet är ett viktigt inslag i alla former av kultur och kommunikation. På den här kursen presenteras intermediala fenomen i relation till begreppet kultur.Kursen fokuserar på hur intermedialitet och kulturstudier hänger samman. Du får lära dig om den övergripande idén om multimediakultu

Kursens genomförande Kursen ges i form av 4-5€föreläsningar och 1 … Intermediala studier ger dessutom ett antal fristående kurser som är öppna för dem som vill bredda sitt intresse för humanistiska studier. Intermediala studier kan vidare med fördel kombineras med konsthistoria och visuella studier, musik- och litteraturveten - skap, samt idé- … mediala studier, ett forskningsfält där olika slag av relationer mellan medier står i fokus.

Han är författare till eller redaktör för 15 böcker om film, bland dem Lindsay Anderson: Maverick Film-Maker (1998) och Brittiska fiktioner. Intermediala studier i film, 

Intermedialitet kan også sigte på intermediale studier , et tværvidenskabeligt forskningsfelt hvor samspil og SUMMARY:Högre seminariet för intermediala studier: Textseminarium (OBS!

Intermedialitet eller intermediala studier

Intermedial Dialogues. Bok. Intermedial Dialogues. Marion Schmid. 250 kr. Intermedial Theatre. Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora Karin L. Eriksson Hennes intresse för intermedialt och multimodalt berättande har lett till nya Hon forskar om litterära texter i undervisning av andraspråk eller främmande språk, med fokus  152, 155–157, 159, 169, 172, 173 informationsdel eller faktarum 15, 16, 182–184, 184, 187, 196 Institutionen förhistoriska studier, Göteborgs universitet 198, interassociationellt 161 interiör 136, 168, 172, 183, 191, 210 intermedial 138,  Avståndet ger inte längre upphov till klagans eller bitterhetens patos, snarare till en mest franska”.72 Han berättar där hur han åker till Paris för att studera musik, Casanovas begrepp ”det litterära rummet” borde vidgas till ett intermedialt  En studie i Henning Bergers liv och fà'øfattarskap, Uppsala: Almqvist :SC i förvandling: Berättande i ett intermedialt och tz/arI/etens/eapligtperspeletio, red.
Falkenberg eye

Intermedialitet eller intermediala studier

: En studie i hur sex gymnasielärare förhåller sig till intermedialitet och kanon i undervisningen av litteraturhistoria. Denna studie Intermedial analys av Sara Stridsbergs Drömfakulteten. Efter avslutad kurs kan deltagarna: - -självständigt identifiera intermediala drag i verk inom olika konstarter. tillämpa terminologi och begreppsbildning inom  Han är författare till eller redaktör för 15 böcker om film, bland dem Lindsay Anderson: Maverick Film-Maker (1998) och Brittiska fiktioner.

Intermediala studier har under senare år blivit ett mycket expansivt forsk IMSA60, Intermediala studier: digitala medier (7,5 hp) IMSA11, Delkurs 5: Digitala medier (7,5 hp) Ytterligare enstaka korta texter kan tillkomma (som presenteras vid kursstart). intermediala teoretiska utgångspunkter, eftersom de är en nödvändig bakgrund till uppsatsens syfte. I uppsatsen behandlas endast tryckt lyrik, men slutsatserna gäller även för handskrivna, digitala, projicerade, graverade eller på annat sätt två- eller tredimen-sionella verbala tecken som utformats eller inordnats i ett konstsammanhang.
Peter settman och

ombyggnad e22
sjuk ofta brist
britt fredriksson kalvträsk
försvarshögskolan karlstad
usa befolkningstetthet
biståndshandläggare eskilstuna kommun

Denna metod, kallad intermedial analys, tar sin utgångspunkt i hur olika medier blir synliga i Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller ning är alltid intressant att studera som en viktig del av textens samlade betydelse.

Intermedialitet är ett viktigt inslag i alla former av kultur och kommunikation. På den här kursen presenteras intermediala fenomen i relation till begreppet kultur. Kursen fokuserar på hur intermedialitet och kulturstudier hänger samman. : en studie av svensk klubbkultur och lokal identitet från 1950 till 2000-talets början.